Category: DỊCH VỤ THÁM TỬ

Hà Nội và Hồ Chí Minh là hai thành phố có nền kinh tế phát triển nhất hiện nay của chúng ta. Đây được xem là hai trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của cả nước. Hà Nội là thủ đôi thì không cần nhắc tới nhưng Hồ Chí Minh là […]

Hiện nay chúng ta đang trong giai đoạn hội nhập kinh tế thế giới, những quốc gia trong và ngoài khu vực luôn có sự giao lưu kinh tế, văn hóa giáo dục với chúng ta. Đây là một dấu hiệu đáng mừng để cho nền kinh tế trong nước có cơ hội được phát […]

Hồ Chí Minh là một thành phố có sự phát triển về mọi mặt từ kinh tế đến văn hóa xã hội. Việc quản lý thành phố được phân bổ ra các quận khác nhau và được đánh số. Theo đó chúng ta có các quận từ 1 đến 12. Mỗi một quận sẽ có […]

Một trong những lợi ích của việc mở rộng nền kinh tế thị trường hội nhập với thế giới là chúng ta có thể phát triển đa dạng các ngành nghề trong hoạt động kinh doanh thương mại. Những ngành nghề này luôn chiếm một vị trí quan trọng để có thể đem lại giá […]

Mỗi một thời kỳ phát triển của đất nước sẽ có những thay đổi về mặt kinh tế cũng như là xã hội. Hiện nay nền kinh tế của Việt Nam đang hướng đến là việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Từ năm 2007 đến nay chúng ta đang cố gắng để có thể […]

Khu vực nam trung bộ và miền nam hiện nay của chúng ta luôn được quan tâm rất nhiều về sự phát triển kinh tế. Với địa hình đặc thì dễ dàng trong giao thông vận tải luôn thu hút được những doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam hoạt động và đầu tư kinh […]

Một đất nước muốn có được sự phát triển toàn diện và có thể sánh ngang với các quốc gia trong và ngoài khu vực cần phải chú trọng đến việc giao lưu kinh tế. Hiện nay Việt nam là một trong những quốc gia có nhiều điều kiện phát triển kinh tế được đánh […]

Một trong những vùng đất có nhiều biến đổi về mặt chính trị, xã hội cũng như là về mặt kinh tế là Hồ Chí Minh. Đây được xem là một trong những khu vực trọng điểm kinh tế của khu vực miền nam khi có các chợ lớn tập trung, các công trình hiện […]

Một trong những vùng đất có nhiều biến đổi về mặt chính trị, xã hội cũng như là về mặt kinh tế là Hồ Chí Minh. Đây được xem là một trong những khu vực trọng điểm kinh tế của khu vực miền nam khi có các chợ lớn tập trung, các công trình hiện […]

Đi cùng với sự phát triển kinh tế là chúng ta có sự thay đổi về mặt xã hội. Những quan điểm nhân sinh, những chuẩn mực cũng bị hiện đại hóa và có xu hướng du nhập với bạn bè quốc tế. Đây là một dấu hiệu cho thấy được sự hội nhập của […]